Pregon de D. Manuel Morillo Pacheco (q.e.p.d.)

Pregón de D. Manuel Ortiz Vargas

Pregon de D. Antonio Florea Romero (q.e.p.d.)

Pregón de D. Antonio Ortiz Vargas

Pregón de D. José Manuel Bou Aguilar

Pregón de D. José Angel García Vizcaíno